Jdi na obsah Jdi na menu
 


assassins creed I navod cast2


Časť 4


Masayf

Opäť ste za svoju dobrú prácu povýšený. Získavate rukavice, ktoré vám umožnia zachytiť sa objektov pri väčších skokoch. Proste keď padáte na zachytiteľný objekt, stlačte shift. Tiež sa naučíte nový chvat, prielom zachytenia. Natrénujte si ho na dvore. Keď vás nepriateľ chytí, tak vás hodí o zem, či o stenu. Teraz stlačte shift a prerušíte mu akciu vášho odhodenia.


Damask (Rich District)

10 rozhľadní, 10 civilov v ohrození.

Pátranie
1. Informátor na severe. Chlapík chce, aby ste zničili stánky dvom obchodníkom, pretože lakomci predávali pokazené mäso a zomrelo preto už pár detí. Sú to dva neďaleké, označené stánky. Zájdite k nim, chyťte nejakú osobu, najlepšie vojaka a hoďte ho do stánku. Tým ho zničíte. Keď zničíte oba, utečte pred vojakmi (ak aj hodíte civila, zabijete ho a znížite si tým synchronizáciu a zároveň si tým popudíte vojakov proti sebe), zbavte sa statusu prenasledovaného a v časovom limite sa vráťte za informátorom. Dostanete správu, že robotníci zabudli pri komnatách kráľa obchodníkov lešenie, ktoré by vám mohlo pomôcť dostať sa do komnát.
2. Informátor na severozápade. Klasické zbieranie vlajok v časovom limite. Za odmenu získate informáciu o tom, že na nádvorí paláca obchodníckeho kráľa je fontána, na ktorú sa dá vyliezť.
3. Zastrašovanie na západe. Na nádvorí reční chlap, ktorý vychvaľuje obchodníckeho kráľa. Zamerajte sa na neho, nasledujte ho do bočnej uličky. Musíte prejsť cez stráž, tak ich buď zabite, alebo použite učencov, ktorých ste získali za záchranu civila. Dostihnite ho a zbite ho. Zistíte, že vhodným momentom na útok by mohla byť doba, keď bude na oslave hovoriť k ľuďom.
4. Kradnutie na juhozápade. Na trhu sa zamerajte na dvoch mužov. Keď sa rozídu, ukradnite jednému z nich list. Zistíte, že obchodnícky kráľ sa chystá usporiadať oslavu.
5. Informátor na juhovýchode. V časovom limite zabite dvoch označených strážcov. Spravte to potichu, aby ste nevyvolali poplach. Vráťte sa po informácie a dostanete mapu s popisom rozmiestnenia stráží v paláci Abu´la.
6. Špehovanie na východe. Sadnite si na lavičku pri fontánke a vypočujte si rozhovor dvoch mužov. Zistíte, že Abu'l sa pripravuje na oslavu a dokonca si nakúpil aj víno, hoci mu ho jeho náboženstvo zakazuje.

Abu'l Nuqoud
Zájdite k palácu, okolo ktorého sú už teraz stráže, pretože v ňom prebieha hostina. Prelezte plot pri bráne, lebo vás stráže nepustia, ale už na hlavné nádvorie paláca vojdite normálne pootvorenou hlavnou bránou. Zamiešajte sa do davu a sledujte scénku, v ktorej Abu´l všetkých hostí otrávi. Napravo vylezte na stôl, skočte na drevenú striešku a vylezte tak hore na terasu. Bežte za ním. Začne utekať, tak ho prenasledujte a skokom ho odrovnajte rýchlym zabitím pomocou ukrytej čepele. Bežte za ním a vojakov si nevšímajte, aj ak vám dajú nejakú tú ranu. Keď ho zabijete, tak len utečte vojakom, zbavte sa štatútu prenasledovaného a vráťte sa do kancelárie bratstva.

Vlajky a templári

Mapa

1. (obr) V južnej časti je palác Abula, obchodníckeho kráľa. V jeho zadnej časti je fontána uprostred jazierka a v jej strede je vlajka.
2. (obr) Vylezte hore na hradby paláca. Najľahšie v centre hradu, v záhrade vylezte na terasu na poschodí a z terasy hore na hradby. Na predných, východných hradbách je vlajka.
3. (obr) Vylezte na strechu pri prvom Templárovi. Je to v juhovýchodnej časti mesta. Medzi budovami je dvor a zhora vidíte nad ním balkón s vlajkou.
4. (obr) Pokračujte od vlajky 3 na sever po pár strechách. Za nimi je časť budovy bez strechy, respektíve je to otvorená miestnosť, v ktorej je vlajka.
5. (obr) Na streche susednej budovy, v podstate oproti vstupu do paláca.
6. (obr) O ulicu ďalej na severovýchod je v zadnej malej uličke za budovami, pri rebríku na zemi vlajka.
7. (obr) Na streche, respektíve na vrchole klenby ponad ulicu, hneď vedľa vlajky 6.
8. (obr) Na terase budovy severozápadne od komplexu s vlajkami 6 a 7.
9. (obr) Na vrchole strechy veľkého komplexu na východe.
10. (obr) V jednom z okien ľavej časti dvora uprostred komplexu, na streche ktorého bola vlajka 9.
11. (obr) Vybehnite von z komplexu (kde boli vlajky 9 a 10). Zbehnite k mostu vedúcemu cez rieku a zahnite doľava. Za obchodníckym stánkom je vlajka.
12. (obr) Severne od komplexu (s vlajkami 9 a 10) je budova s kupolou. Na jej okraji je vlajka.
13. (obr) Z budovy s vlajkou 12 choďte na budovu napravo (východne) a z nej sa pozrite na námestie pod ňou. Na stĺpe nad námestím je vlajka.
14. (obr) Prejdite námestím s vlajkou 13 na východ a tam je ďalší mini dvor medzi budovami. Vedie tam rebrík. Dole je pri lavičke vlajka.
15. (obr) Zlezte do ulice za budovou (smerom na sever) a vlajka je na zemi v prechodovej uličke.
16. (obr) Pokračujte na sever, prejdite mostom rieku a v budove na konci ulice je terasa s vlajkou.
17. (obr) Pokračujte po strechách popri rieke na západe. Na jednej zo striech je vlajka.
18. (obr) Pokračujte na západ po strechách. Medzi strechami visí drevená plošina, na ktorej je vlajka.
19. (obr) Pokračujte na západ po strechách, držte sa bližšie pri rieke. Ku koncu budov, (pred mostom, na ktorom je rečník) je smerom k rieke malá strieška s vlajkou.
20. (obr) Prejdite priestorom pri moste na ďalšiu budovu a na jej okrajovej streche je vlajka.
21. (obr) Na treťom moste zo západnej strany mesta je vlajka.
22. (obr) Od vlajky 20 pokračujte popri hradbe na západ. V ďalšej uličke je na zemi v jej rohu, v kríkoch, vlajka.
23. (obr) Nad vlajkou 22 je strážený komplex. Prelezte dnu a vstúpte do centrálnej stavby. Vnútri je pár stánkov. Za tým napravo je vlajka.
24. (obr) Ešte v rámci tejto stráženej oblasti, kde je vlajka 23, choďte na západnú stranu, k hradbe. Je tam zadná ulička za domom, na konci ktorej je na drevenej plošine vlajka.
25. (obr) Vyjdite z tejto stráženej časti (vlajky 23 a 24) južnou bránou (smerom k rečníkovi) ponad stráže po trámoch (stráže sú tu nepriateľské). Hore na trámoch je vlajka.
26. (obr) Keď vyjdete na námestie s rečníkom (z brány, kde získate vlajku 25), tak naľavo na budove je terasa s vlajkou.
27. (obr) V budove vedľa je ďalší dvor a v ňom, vo výklenku je vlajka.
28. (obr) V juhozápadnom rohu, pri rieke je medzi budovou a palmou vlajka.
29. (obr) Oproti miestu s vlajkou 28 je na druhej strane rieky väčšia stavba s kupolou. Na budove oproti nej je na tráme nad dverami vlajka.
30. (obr) Prejdite o ulicu nižšie a ňou pokračujte na východ na pľac, kde je neďaleko voza so senom pri stánku s palmou vlajka. Oproti je rozhľadňa.
31. (obr) Pod miestom s vlajkou 29 je krytý trh. Vstúpte doň a v bočnom výklenku na trhu nájdete vlajku.
32. (obr) Neďaleko miesta s vlajkou 31 si všimnite nad vami na tráme pod stropom vlajku.
33. (obr) Rovno keď vyjdete z trhu na západnej strane, otočte sa naľavo a na terase domu oproti vám je vlajka.
T1. (obr) V rohu pri južných hradbách a pri múre paláca obchodníckeho kráľa. Na konci ulice za skupinou počúvajúcou rečníka.
T2. (obr) Pri stene budovy na ulici pod komplexom s vlajkou 7, vedľa ulice s vlajkou 6.
T3. (obr) V severnej časti za riekou, na otvorenom priestranstve pri hradbe o ulicu ďalej od vlajky 17.
T4. (obr) V západnej časti, rovno na dvore, v budove s vlajkou 26.


Masayf

Opäť ste za svoju dobrú prácu povýšený, ovládate lepšie meč a máte novú schopnosť uhýbaniu sa úderom. Pri blokovaní sa mečom stlačte medzerník a je to. Vydajte sa do ďalšieho mesta.


Acre (Rich District)

11 pozorovateľní, 9 civilov v ohrození.

Problémom tu môže byť katedrála, na ktorú sa ťažko lezie. Choďte z prednej strany, kde sú dvere, pred ktorými káže muž. Vylezte nad dvere. Napravo skočte na rímsu povyše vás a hneď zase naspäť naľavo na rímsu nad vami (opäť visíte nad dverami, ale vyššie). Pokračujte cez kruhové okno hore. Keď ste už na streche, na veže vyleziete ľahko.
Po preskúmaní už toľkých miest sa určite objavuje u hráča otázka: aká hrozná choroba postihla túto krajinu? Prečo sú všetci neplodní? Nikde žiadne dieťa, ani mladí ľudia, len dospelé osoby a starci.

Pátranie
1. Informátor na juhu. Klasické zbieranie vlajok v časovom limite. Za ich zozbieranie od informátora zistíte, že William a kráľ Richard sa rozišli v zlom a v citadele sú už len Williamovi verní.
2. Informátor na juhu. Máte zabiť troch lučištníkov na strechách a musíte to spraviť potichu. Nič ťažké, len sa hýbte pomaly, aby ste k nim nevbehli, keď ich zbadáte, vystriehnite si, keď sa pozerajú inam, dobehnite k nim a skrytou čepeľou sa ich zbavte. Za odmenu vám dá informátor mapu s pozíciami Williamovych ostatných lučištníkov.
3. Informátor na severozápade. Chlapík chce, aby ste zničili stánky dvom skorumpovaným obchodníkom. Sú to dva neďaleké, označené stánky. Zájdite k nim, chyťte nejakú osobu, najlepšie vojaka a hoďte ho do stánku. Tým ho zničíte. Keď zničíte oba, utečte pred vojakmi (ak aj hodíte civila, zabijete ho a znížite si tým synchronizáciu a zároveň si tým popudíte vojakov proti sebe. Ak hodíte vojaka a zabije ho stánok, máte šancu, že nebudete odhalení), zbavte sa statusu prenasledovaného a v časovom limite sa vráťte za informátorom. Dostanete list, z ktorého zistíte, že na Williama môže byť napojený ďalší muž a že Williamovi jeho muži príliš nedôverujú.
4. Informátor na severe. Máte pre neho zabiť dvoch označených vojakov. Zabite ich potichu bez vyvolania poplachu a vráťte sa za ním. Povie vám, že ak vyvoláte poplach v citadele Williama, utiecť môžete jedine cez hradby, pretože brány budú uzavreté.
5. Krádež na východe. Prelezte múr k dvom mužom, vypočujte si ich a jednému ukradnite list (to fakt nebude treba za celú hru kradnúť nič iné? Kľúč na otvorenie brány, zbraň na sfalšovanie dôkazov, čokoľvek, nech to pôsobí variabilne?). Získate informácie o alternatívnej ceste, ktorou sa dá dostať do citadely.
6. Zastrašovanie na juhovýchode. Klasicky sa zamerajte na muža rečniaceho pred katedrálou. Sledujte ho, keď sa vydá preč. Keď budete mať trocha súkromia, zbite ho a zistíte, že William bude dnes vyrušený návštevou kráľa Richarda.

William de Montferrat
Po pátraní po vodítkach sa vráťte do kancelárie a dostanete povolenie zabiť Williama. Zájdite pred jeho citadelu na juhozápade a tam uvidíte scénku, v ktorej sa zhovára William a kráľ Richard. Po scénke vstúpte do citadely spolu s davom ľudí. Vnútri nájdite učencov a pomocou nich sa dostaňte až priamo do časti, kde William hovorí k svojim mužom. Taktiež sa tam môžete dostať cez strechy a hradby, no cestou budete musieť asi zlikvidovať pár lučištníkov, ktorí vás zbadajú (ale aspoň vás nebudú otravovať pri úteku). William hovorí k svojim mužom a ak zaútočíte, napadnú vás všetci. Počkajte si, kým dohovorí. Oni odídu a on sa postaví k stolu. Tu mi prišlo jednoduchšie ísť cez strechu. Zabite ho a utečte pred vojakmi. Brána do citadely sa zavrie, takže vylezte na hradby a z predných hradieb nad bránou skočte dole do sena. Ak vás stále sledujú, zbavte sa statusu prenasledovaného a vráťte sa do kancelárie bratstva.

Vlajky a templári

Mapa

1. (obr) V juhovýchodnej veži, v dolnom rohu citadely na juhu.
2. (obr) Na malej drevenej strieške pri hradbách na severnej strane citadely. Poniže rozhľadne.
3. (obr) Na strieške na hradbách nad vstupnou bránou do citadely. Vyliezť sa tam dá zvonku po drevených častiach, alebo zvnútra, spoza hradieb.
4. (obr) Tak ako vlajka 3, tak aj táto vlajka je zvonku na hradbách, akurát povyše trojky.
5. (obr) Na južnej strane pod citadelou, pri mori za domami v opustenej uličke na zemi. Sú tu dvaja opilci.
6. (obr) Na trojuholníkovej streche v rade budov o ulicu vyššie (smerom na severovýchod) od vlajky 5.
7. (obr) Na strieške budovy poniže katedrály, nad dvojitým schodiskom pri mori.
8. (obr) Na zadnej časti strechy budovy južne pri katedrále.
9. (obr) Na streche katedrály. Na južnej strane katedrály je strecha pod oknami v polovici výšky budovy. Doskočíte tam z budov, kde je vlajka 8, alebo vyleziete po stene zo zeme, pomocou jediného okna, ktoré je celé zamrežované.
10. (obr) Na kríži na najvyššej veži (rozhľadňa) katedrály. Hore na katedrálu vyleziete spredu, ako je popísané v návode pri vstupe do tejto oblasti.
11. (obr) Na streche katedrály, oproti rozhľadni (s vlajkou 10).Na vrchole rozpadnutej veže, v ktorej je Templár 1.
12. (obr) Na streche budovy severovýchodne pred katedrálou, pred jej vstupnou časťou.
13. (obr) Pokračujte na západ popri katedrále, po strechách rady budov. Na konci, na poslednej streche pred bočným vchodom do katedrály, je vlajka.
14. (obr) Na západnej strane, pokračujte až na okraj štvrti a tam v rohu pri hradbe a budove, kúsok od predajného stánku je na zemi vlajka.
15. (obr) Pri vlajke 14 vylezte na strechu a pokračujte po okraji. Na drevenej plošine trčiacej von z mesta, nad morom uvidíte vlajku. Spustíte sa tam zo strechy.
16. (obr) Choďte na ulicu pred budovou, za ktorou ste vzali vlajku 15. Na konci ulice, smerom na západ sú za vozom so senom naskladané vrecia a sudy. Pri nich je v kríkoch na zemi vlajka.
17. (obr) Od vlajky 16 choďte na sever úzkou, dlhou uličkou. Nad ňou je malá drevená strieška s vlajkou.
18. (obr) O ulicu vyššie od tej s vlajkou 17. Pri vstupe na väčšie priestranstvo je vlajka na drevenom výčnelku trčiacom z budovy.
19. (obr) Vylezte na strechu budovy s vlajkou 18. Hneď na susednej streche je táto vlajka.
20. (obr) Oproti budove s predošlými dvoma vlajkami je brána vedúca do chudobnej časti mesta. Vylezte na strechu naľavo pri bráne (za bránou je rebrík) a na zadnej strane budovy je malá terasa so zábradlím, na ktorej je vlajka.
21. (obr) Choďte uličkou popri hranici s chudobnou štvrťou (nad budovou s vlajkami 18 a 19). Po pravej strane budú schody na nižšie nádvorie a pri tých schodoch je vlajka.
22. (obr) Pokračujte uličkou popri hranici s chudobnou štvrťou a dorazíte k fontánke, na ktorej je vlajka.
23. (obr) Za budovou pod fontánou (juhozápadne) pri vodnom napájadle (oproti studni). Ak nepreleziete budovu, ulicou si treba obísť celý blok.
24. (obr) Od vlajky 23 choďte západne a o ulicu nižšie je vlajka na streche nad vami.
25. (obr) Od vlajky 23 choďte južne a na streche budovy s dohľadom na katedrálu (neďaleko vlajky 13).
26. (obr) Zo strechy s vlajkou 25 len nazrite do ulice nad vami a tam na strieške budovy oproti je táto vlajka.
27. (obr) Od vlajky 26 len pokračujte po strechách na východ a na špičke neďalekej strechy.
28. (obr) Severne od vlajky 27 je budova so zvonicou. Napravo od nej (východne) je na streche pri malej kupole vlajka.
29. (obr) Choďte východne od vlajky 28. Na malej streche medzi dvoma veľkými budovami (pri hranici s Middle district) je vlajka.
30. (obr) Na východnej strane je veľká budova (vyzerá ako malá pevnosť). Vnútri nájdete vlajku kúsok od vstupnej brány.
31. (obr) O ulicu ďalej smerom na západ, pod palmou na rázcestí ulíc.
32. (obr) Na streche trčiacej von z mesta, nad morom. Je na budove poniže pevnosti s vlajkou 30.
33. (obr) O dve budovy ďalej (od tej s vlajkou 32) smerom na západ, ku katedrále. Priamo na streche.
34. (obr) A na záver, predtým zabudnutá vlajka. Na zemi medzi drevenou konštrukciou a rebríkom, stačí ísť ulicou na východ od vlajky 21 smerom k vlajke 22.
T1. (obr) Na streche katedrály, rovno pod vlajkou 11.
T2. (obr) V severozápadnom rohu mesta. Na okraji pri morskej hradbe, za budovou s vlajkou 20.
T3. (obr) V severovýchodnom rohu mesta. Rovno pod budovou s vlajkou 29. Stojí na zemi medzi dvoma palmami.


Masayf

Konečne sa dozviete, že títo muži, ktorých zabíjate, sú templári spojení prácou pre Roberta de Sable. Opäť ste povýšený a získavate väčšie množstvo vrhacích nožov. Prejdite do posledného mesta.


Jerusalem (Poor District)

Rozhľadní 6, Civilov v ohrození 8.

Pátranie
1. Informátor na východe. Odprevaďte informátora k neďalekej bráne a cestou zabite niekoľko vojakov, ktorí vás napadnú. Za odmenu dostanete mapku s rozmiestnením stráží.
2. Kradnutie v centre. Zamerajte sa na dvoch mužov a jednému z nich ukradnite mapu s lokáciou popraviska.
3. Špehovanie na juhu. V stráženej oblasti si sadnite na lavičku neďaleko dvoch mužov, vypočujte si ich rozhovor a zistíte, že Majd Addin chystá na dnes popravu.
4. Informátor na juhozápade. Máte pre neho zabiť troch lučištníkov na strechách. V tejto časti mesta sú vojaci nejako prehnane nabudení a poplach vyvolávajú často, takže je bezpečnejšie ich odrovnať z istej vzdialenosti vrhacími nožmi, než skrytou čepeľou. Zistíte od informátora, že Addin sa pred popravou otáča k davu chrbtom, aby prehovoril s väzňom.
5. Zastrašovanie na západe. Zamerajte sa na chlapíka na pódiu a keď zájde do zastrčenej oblasti, zbite ho. Povie vám, že Addin sa chystá odtrhnúť od svojho vodcu Salah Al´Din a pomocou strachu chce vládnuť mestu.
6. Informátor na západe. Máte zabiť dvoch označených vojakov na uliciach. Potichu, takže buď skrytá čepeľ, alebo vrhacie nože. Zistíte od neho, že pár učencov sa chce dostať na popravu, čo by bola vaša šanca.

Majd Addin
Keď ste skončili s pátraním, zastavte sa v kancelárii bratstva pre povolenie na vraždu. Potom zájdite na označené miesto, kde sa chystá poprava. Uvidíte scénku, v ktorej Majd prehovorí k davu a potom sa bude venovať poprave. Keď získate kontrolu, vydajte sa k cieľu. Môžete si zvoliť aj taktiku prebehnúť po strechách a skočiť na popravisko. No jednoduchšie je využiť skupinu učencov. Pomaly k nim zájdite, aby ste nevzbudili pozornosť. Pridajte sa k nim a s nimi prejdete za stráže k popravisku. Môžete s nimi zájsť až hore na popravisko, no ak chcete zachrániť odsúdencov a skôr dokončiť úlohu, odčleňte sa od nich pod popraviskom za strážami, no stále zostaňte krytý modlením sa. (Zachrániť odsúdencov nemusíte všetkých, je to len na vašej dobrej vôli. No ak zabije aj posledného štvrtého, končíte aj vy). Zostaňte skrytý (buď teda pod popraviskom, alebo naboku), ak vás Addin zbadá, hneď vyvolá poplach. Keď sa otočí k odsúdencom, vyskočte na pódium a bodnite ho skrytou čepeľou. Potom môžete utiecť, alebo bojovať, no je tu ohromná skupina vojakov. Tak, či tak, zbavte sa potom statusu prenasledovaného a vráťte sa do kancelárie bratstva.

Vlajky a templári

Mapa

1. (obr) V juhozápadnej časti mesta, pri námestí s rečníkom v zastrčenom kúte pri dome.
2. (obr) V juhozápadnej časti, pod rozhľadňou na streche s dreveným zábradlím.
3. (obr) Pokračujte na východ ulicou popri hradbách. Na konci bloku vylezte na strechy a za nimi z druhej strany je vlajka na terase.
4. (obr) Za budovou s vlajkou 3 je malá oplotená záhradka. Pod palmami v nej je vlajka.
5. (obr) O ulicu ďalej na východ je na ulici na zemi, nad schodmi pri dvoch sudoch ďalšia vlajka.
6. (obr) Choďte južne a na drevenej streche pri vysokej budove vedľa chrámu je vlajka.
7. (obr) Na drevenej strieške z druhej strany tej istej budovy, kde je aj vlajka 6.
8. (obr) Od vlajok 6 a 7 choďte na sever (severne od chrámu poniže) a na strechách nájdete ďalšiu vlajku.
9. (obr) Prejdite severozápadne k chrámu o blok vyššie. Na zadnej terase budov oproti chrámu.
10. (obr) Od chrámu, pri ktorom je vlajka 9, pokračujte na západ. Vlajka je na streche budovy nad schodmi.
11. (obr) Len prebehnite po doskách na susednú strechu a na jej južnej časti je balkón. Na ňom je vlajka.
12. (obr) Za rohom budovy, na tej iste terase.
13. (obr) Pokračujte hore ulicou na sever a v rohu bloku, na malom balkóne medzi budovami.
14. (obr) V severozápadnom rohu, na drevenej plošine nad bránou vedúcou do susednej štvrte.
15. (obr) Prejdite na východ za budovy pred vami a za nimi je malý dvor s palmou medzi budovami.
16. (obr) Oproti vlajke 15 je rozhľadňa. Na streche budovy za ňou, na východ je vlajka.
17. (obr) Pokračujte na západ a na streche malej budovy, neďaleko studne.
18. (obr) Zo strechy s vlajkou 17 vidíte studňu. Za ňou sú na ulici malé schody pri budove a na nich je vlajka.
19. (obr) Vylezte na strechu budovy nad vlajkou 18 a na jej východnej strane je vlajka na ohradenej časti terasy.
20. (obr) Prejdite za budovu oproti tej s vlajkou 19. Za ňou na zemi v malom záseku pri budove.
21. (obr) Nad schodmi, na zemi v uličke hneď za budovou, oproti záseku s vlajkou 20.
22. (obr) Vylezte na strechu budovy nad vlajkou 21 a na streche ďalšej budovy na sever je vlajka.
23. (obr) Choďte na strechu vedľajšej budovy, na východ a na drevenej strieške z nej trčiacej, nad schodmi je vlajka.
24. (obr) V severovýchodnom rohu, nad námestím, kde je vlajka 23, poniže brány vedúcej do susednej štvrte.
25. (obr) Pod námestím s vlajkou 23 je malý dvor medzi budovami so studňou a vozom so senom. Tam na drevenej strieške je vlajka.
26. (obr) V juhovýchodnej časti v rohu pri hradbách poniže komplexu s vlajkou 25.
27. (obr) Pokračujte popri hradbách dole a pri rohu hradieb je na drevenej streche.
28. (obr) Na streche budovy rovno oproti tej s vlajkou 27.
29. (obr) V malej miestnosti pri kostole, rovno pred ňou reční muž k davu.
30. (obr) Na drevenej streche nad vodnou nádržou v rohu pri hradbách za kostolom.
31. (obr) Na streche budovy západne od kostola, pri jeho zadnej časti.
32. (obr) Na stĺpe na streche budovy pred kostolom, rovno oproti vchodu, v ktorom je vlajka 29.
33. (obr) Severozápadne od vlajky 32 je rad budov, medzi ktorými sú malé dvory s palmami. V jednom z nich je na zemi vlajka.
34. (obr) Posledná vlajka je presne o dvor vyššie, v rovnakom dvore, ako vlajka 33.
T1. (obr) V južnej časti mesta, na terase budovy pod hradbami, oproti budovy s vlajkou 3.
T2. (obr) V juhovýchodnej časti mesta, v rohu pod chrámom, nad ktorým sú vlajky 6 a 7.
T3. (obr) Pod drevenou plošinou na ulici za budovou, pri ktorej sú vlajky 18 a 19.


Abstergo

Opäť sa preberáte v laboratóriu. Keď Vidic odíde, vypočujete si pár slov na osvetlenie pozadia spiknutia od Lucy. Potom sa vráťte do svojej izby, inak Lucy neodíde. Keď sa dvere zavrú, môžete ich otvoriť kódom, čo ste minule našli v skrini. Na stole si vezmite Lucyno pero a s ním získate kód do jej počítača a môžete si pozrieť jej e-maily. Potom si ľahnite opäť spať. Keď sa nasledujúce ráno preberiete, choďte do hlavnej sály. Doktor Vidic stojí pri okne. Postavte sa za neho a ukradnite mu z vrecka pero, čím získate kód do jeho počítača. No to až neskôr. Ľahnite si opäť do stroja a ide sa naspäť do minulosti.Časť 5


Masayf

Dostanete ďalšie dva ciele na zabitie a opäť ste povýšený. Naučíte sa prielom súperovej obrany. Môžete si to precvičiť na nádvorí. Keď sa súper kryje mečom, priskočte k nemu (medzerník) a hneď po vašom kroku zaútočte. Po tréningu sa vydajte za cieľmi.


Damask (Middle District)

Rozhľadní 7, civilov v ohrození 8.

Pátranie
1. Informátor na západe. Musíte v časovom limite dobehnúť na opačnú stranu štvrte a nájsť druhého informátora. Ten vám dá list, z ktorého zistíte, kde sa zdržuje Jubair so svojimi vernými, s ktorými ničia všetky písomné pamiatky.
2. Špehovanie na západe. V malom komplexe si vypočujte rozhovor dvojičiek a zistíte, že Jubair má denné stretnutia so svojimi stúpencami.
3. Kradnutie v centre. Pri rozhľadni sa zamerajte na mužov a potom okradnite ich poslíčka. Získate list, v ktorom zistíte, že Jubairova žena ukryla nejaké knihy a on ich chce osobne spáliť v parku.
4. Zastrašovanie v centre. Zamerajte sa na muža chváliaceho Jubairovo ničenie kníh. Keď odíde, sledujte ho a keď budete bez stráží, zbite ho. Zistíte od neho len to, že Jubair a jeho stúpenci sú fanatici, ktorí chcú zničiť všetky knihy a dokumenty o minulosti, aby zabezpečili lepšiu budúcnosť. To ste už ale vedeli; každý, kto ničí knihy, je fanatik.
5. Informátor na severe. Máte zabiť v časovom limite päť vojakov. Štyria chodia po uliciach a jeden hliadkuje na streche neďaleko informátora. Zabite ich všetkých nenápadne a vráťte sa bez vyvolania poplachu za informátorom. Dostanete mapu s miestom, kde chce Jubair páliť knihy.
6. Informátor na západe. Máte zničiť tri stánky obchodníkov na námestí pod ním. Spravte to, zbavte sa statusu prenasledovaného a vráťte sa za ním. Povie vám, že Jubair nosí drahé zlaté rúcho, čím ho ľahko odlíšite od ostatných jeho nasledovníkov.

Jubair Al-Hakim
Keď máte ukončené pátranie, stavte sa po povolenie v kancelárii bratstva. Zájdite do paláca v centre štvrte. Brána je uzavretá. Vylezte na jeho hradby a zbehnite na vnútorný balkón. Uvidíte skupinu mužov páliť knihy. Potom odídu. Po scénke je vaším cieľom každý z tých mužov, takže máte na mape niekoľko cieľov naraz. Pravý je len jeden z nich. Je na vás, či ich chcete zabiť všetkých, alebo nie. Cieľ spoznáte buď podľa indícii, alebo proste pomocou vášho orlieho zraku (E), kedy pri pohľade z prvej osoby máte cieľ označený žltou farbou. Dá sa k vašim cieľom dostať po strechách, takže každého môžete zabiť rýchlym zabitím. Ak sa odhalíte, váš hlavný cieľ sa dá na útek, tak ho prenasledujte a zabite v behu. Po zabití sa zbavte statusu prenasledovaného a vráťte sa do kancelárie bratstva.

Vlajky a templári

Mapa

1. (obr) Na východnej strane je malý opevnený komplex. Na ňom sú dve vežičky. Jedna je rozhľadňa a na tej druhej je na drevenej plošine vlajka.
2. (obr) Na streche budovy pri hradbe poniže komplexu s vlajkou 1.
3. (obr) Na trámoch medzi strechami budov povyše komplexu s vlajkou 1.
4. (obr) Západne od vlajky 4, nad dvorom s templárom 1.
5. (obr) Poniže vlajky 5 je zámok a v jeho rohu za múrom je vlajka.
6. (obr) Na streche zámku, pri ktorom je vlajka 5.
7. (obr) Oproti zámku s vlajkami 5 a 6 preskočte na budovu a v uličke pod ňou, kde sú dvaja blázni, je vlajka.
8. (obr) V juhovýchodnom rohu na streche budovy pri hradbách.
9. (obr) Na západnej strane uličky s vlajkou 7, pri voze so senom vylezte na strechu budovy. Tam pri naskladaných krabiciach je vlajka.
10. (obr) Hneď vedľa strechy, na ktorej je vlajka 9, je cez uličku dvor s palmami. Pred vstupom na dvor stoja dvaja vojaci. Na dvore je vlajka pod drevenou strieškou.
11. (obr) Pokračujte po strechách od vlajky 9 a na konci je vlajka na drevenej poličke. Je nad námestím medzi zámkom s vlajkou 6 a palácom.
12. (obr) Povyše námestia medzi zámkom s vlajkou 6 a palácom je v záseku s vežičkou vlajka na zemi v kríkoch pri rebríku.
13. (obr) Na malej terase zaseknutej medzi vyššie budovy nad palácom. Nad uličkou nad palácom, severne.
14. (obr) V uličke nad palácom (severne) z paláca trčí drevená plošina. Na nej je vlajka.
15. (obr) Na malej terase s rebríkom na budove za palácom, vedľa strechy s Templárom 2.
16. (obr) Od terasy s vlajkou 15 pokračujte na juh úzkou uličkou a napravo za malým múrikom v susednej uličke je na zemi vlajka.
17. (obr) V záseku pri ulici nad uličkou s vlajkou 16.
18. (obr) Ulica nad zásekom s vlajkou 17 vedie k chrámu, pred ktorým je rečník a dav. Z budovy severne od nich visí drevená plošina s vlajkou.
19. (obr) Od chrámu, pri ktorom bola vlajka 18, choďte ulicou na juh. Naľavo bude prízemná terasa s vlajkou.
20. (obr) Vráťte sa k chrámu na začiatok ulice. Na streche pri nejakých krabiciach nad vozom so senom.
21. (obr) Prejdite zo strechy s vlajkou 20 k ulici za ňou na západ. Pred vami je zavesená drevená plošina a povyše nej je medzi budovami malá terasa s rebríkom a vlajkou.
22. (obr) Pokračujte na západ k poslednej budove na okraji tejto štvrti. V nej je prízemná terasa s vlajkou.
23. (obr) Pokračujte uličkou na juh popri Templárovi 3 a keď budete vychádzať na ďalšiu ulicu, na rohu je prízemná terasa.
24. (obr) Pokračujte na juhozápad k bráne vedúcej von. Na drevenom okne na budove nad námestím je vlajka.
25. (obr) Pokračujte po streche od vlajky 24 na východ a na streche neďaleko rozhľadne je vlajka.
26. (obr) Od vlajky 25 si odbehnite ďalej ulicou na východ a na schodoch za zábradlím je vlajka.
27. (obr) Vráťte sa ulicou naspäť k rozhľadni nad vami a na malej streche oproti nej je vlajka.
28. (obr) Na streche východne od rozhľadne, o pár budov ďalej od tej s vlajkou 27.
29. (obr) Poniže budovy s vlajkou 28 je prízemná terasa.
30. (obr) Vráťte sa opäť do ulice na juhu pri hradbách a postupujte na východ. Pri hradbách budú malé schody pri budove, stojí pri nich vojak.
31. (obr) Povyše schodov s vlajkou 30 je záhrada a nad ňou malá vežička, na vrchu ktorej je vlajka.
32. (obr) Prejdite na budovu za ulicu na západ a na malej plošine je vlajka.
33. (obr) Na streche medzi sudmi a krabicami, na budove oproti palácu s vlajkou 14.
34. (obr) Vstúpte do paláca, pri ktorom bola vlajka 14. Vnútri je naľavo od dverí posledná vlajka.
T1. (obr) Prejdite na západ od prvých troch vlajok a v súbore budov pod hranicou s hornou štvrťou je na malom dvore medzi budovami Templár. Rovno nad ním je vlajka 4.
T2. (obr) Na streche v severnej časti, na budove nad palácom, na ktorom je vlajka 14.
T3. (obr) Na západnej strane mesta, v uličke pod vlajkou 22.


Masayf

Ste opäť povýšený a získavate väčšiu zručnosť s vašou dýkou. Máte vyraziť za posledným cieľom a potom už bude k dispozícii samotný Robert de Sable.


Acre (Middle District)

9 Rozhľadní, 7 Civilov v ohrození.

Pátranie
1. Kradnutie v centre. Zamerajte sa na starca s vojakom. Potom ukradnite starcovi list, čím zistíte, že spodná časť prístavu je slabo strážená.
2. Informátor na západe. Máte sa v časovom limite dostať za druhým informátorom. Ak to stihnete, dostanete list, v ktorom sa píše, že Sibrand sa chce uchýliť na svoju loď v prístave, aby bol viac v bezpečí.
3. Zastrašovanie na východe. Zamerajte sa na muža a sledujte ho. Napadnite ho vo vhodnej pozícii, keď nebudú nablízku vojaci (ja som zvolil miesto o úroveň nižšie pod miestom, kde rečnil, inak pôjde ešte dosť dlhú cestu). Porazte ho a zistíte, že Sibrand plánuje námornú blokádu vojsk kráľa Richarda, svojho vlastného kráľa.
4. Informátor na východe. Máte zabiť v časovom limite troch označených vojakov. Sú celkom priaznivo rozmiestnení, takže žiadny problém. Keď to splníte, tak vás len varuje, že v dokoch je hromada ožratých námorníkov.
5. Informátor na severe. Máte ho odviesť k severnej bráne z mesta. Odprevaďte ho tam a cestou pobite nepriateľov, čo vás napadnú. Za odmenu dostanete mapu s popisom rozmiestnenia stráží.
6. Špehovanie na severe. Pri severnej bráne si vypočujte rozhovor vojakov. Zistíte, že Sibrand je paranoidný a hrozne sa bojí vrahov po tom, čo sa stalo ostatným vodcom miest. Preto sa skrýva v dokoch.

Sibrand
Keď skončíte s pátraním, tak si vypýtajte povolenie na vraždu v kancelárii bratstva. Potom sa presuňte do prístavu, kde uvidíte, ako Sibrand v strachu a paranoji zabije kňaza. Musíte sa dostať na jeho loď. Ako viete z indícií, tak severná časť prístavu je nestrážená. Preto vyrazte po severnom móle. Dávajte si pozor na opilcov, nech vás náhodou nezhodia do vody. Popreskakujte po lodiach a brvnách. Majte zásobu vrhacích nožov, tu sa hodia. Minimálne sa zbavte vojaka na strážnej vežičke pod majákom a druhého na strážnej vežičke pod Sibrandovou loďou. Ak pôjdete blízko popri majáku, tak asi aj tam si budete musieť zahádzať. Dostaňte sa na koly pri lodi. Skočte na loď zboku, zostaňte tam visieť a čakajte. Keď príde Sibrand k zadnému zábradliu, bude vykrikovať na okolie. Vtedy vylezte a bodnite ho odzadu. Ak ste rýchly, nevšimne si nič on, ani dvaja vojaci poniže na palube. Po scénke utečte a vráťte sa oznámiť splnenie úlohy do kancelárie bratstva.

Vlajky a templári

Mapa

1. (obr) Na veži južne v prístave, poniže prístavného majáku (rozhľadne).
2. (obr) Z prístavu prejdite západnou bránou a na strechách naľavo, pri hradbách nájdete vlajku.
3. (obr) Pokračujte ulicou na západ, na rázcestí doľava a vlajka je nad ulicou, na spojovacom mostíku medzi budovami.
4. (obr) Pokračujte ulicou ďalej na západ a na streche s vežičkou pri hradbe je vlajka.
5. (obr) Pokračujte na koniec ulice po strechách a na poslednej, pri bráne do susednej štvrte je vlajka.
6. (obr) Od ulice s predošlými vlajkami sa dajte ulicou na sever. Na tráme medzi budovami nad ulicou je vlajka.
7. (obr) Na dvore za radom domov pri vlajke 6 je medzi budovami zásek s rebríkom. Na zemi je tam vlajka.
8. (obr) Na opačnej strane dvora, oproti vlajke 7, za rozhľadňou je v podobnom záseku medzi domami na zemi pri kríku vlajka.
9. (obr) Vylezte na strechu a vráťte sa do ulice s vlajkou 6. Na streche s vežičkou, na budove pri bráne.
10. (obr) Vylezte na strechu rebríkom rovno pri vlajke 9. Neďaleko vás je spojovacia klenba medzi budovami, na ktorej je vlajka.
11. (obr) Stačí vám prejsť o budovu na východ a na drevenej strieške medzi budovou a hradbou prístavu je vlajka.
12. (obr) Poniže vlajky 11 je na zemi prechod so schodmi. Na zábradlí nad ním je vlajka.
13. (obr) Severne o budovu vyššie je malé námestíčko. Na drevenej strieške pri obchodníckom stánku je vlajka.
14. (obr) Z námestia s vlajkou 13 vedie na severozápad malá ulička. Na spojovacej klenbe nad ňou je vlajka.
15. (obr) Cesta vás dovedie na severozápad ku kostolu. Na fontánke pred kostolom je vlajka.
16. (obr) Na okne kostola, na jeho zadnej strane.
17. (obr) Nad kostolom (nad miestom s vlajkou 16) je zničená miestnosť, v ktorej je vlajka.
18. (obr) Povyše kostola, o ulicu vyššie je brána vedúca do susednej štvrte. Na spojovacej klenbe pred bránou je vlajka.
19. (obr) V severozápadnej časti, pri bráne vedúcej z mesta. Pri malom múriku pod monumentom na námestí je na zemi vlajka.
20. (obr) Od brány s vlajkou 19 choďte na strechu budovy pri hradbe smerom na východ.
21. (obr) Pokračujte na východ. Tesne pri hradbe za prázdnym námestím je drevená plošina s vlajkou.
22. (obr) Od vlajky 21 choďte na budovu priamo južne od vás a o budovu nižšie je na jej zadnej strane na balkóne vlajka.
23. (obr) Prejdite o ulicu nižšie na strechu a o budovu na východ je na streche pri altánku vlajka.
24. (obr) Od vlajky 23 preskočte ulicu s Templárom 2 a napravo sú tri rovnako vysoké budovy s altánkom. Na nich je vlajka.
25. (obr) Pod strechou s vlajkou 24 je menšia budova, časť ktorej je zničená a v tej zničenej miestnosti je vlajka.
26. (obr) Na streche o ulicu nižšie, smerom do druhej ulice nižšie, je na malej trojuholníkovej streche s kobercami.
27. (obr) Prejdite viac na juh a na spojovacej klenbe nad ulicou, medzi domom a hradbou prístavu.
28. (obr) Na streche budovy so zlatou kopulou nad prístavom v juhovýchodnom rohu.
29. (obr) Vo východnej časti prístavu, pod juhovýchodnou vežou hradieb. Prístup len zospodu od prístavu.
30. (obr) Pri pevnosti na zemi, pod stromom, neďaleko východnej brány z mesta.
31. (obr) Vylezte na pevnosť (vhodná stena je rovno oproti vlajke 30). Hore nájdete vlajku na vrchole veže.
32. (obr) Na severnej strane pevnosti, na zemi medzi múrom a pevnosťou.
33. (obr) Pred pevnosťou na stĺpe nad schodmi.
T1. (obr) Od západnej brány prístavu choďte na západ poza budovy s vlajkou 2. Tam je na zemi Templár.
T2. (obr) V centrálnej časti, na ulici pod strechou s vlajkou 23.
T3. (obr) Vo východnej časti prístavu, na okraji móla, pod vlajkou 29.


Abstergo, Masayf

Po úspešnom splnení oboch posledných vrážd sa opäť preberáte v laboratóriu. Vidic odíde a vy si môžete pohovoriť s Lucy pri jej stole a potom pri Vidicovom stole. Vráťte sa do svojej izby a dvere sa zavrú. Otvorte si ich kódom, čo ste získali vo vašej skrini. Môžete si pozrieť maily v Lucynom počítači, kód k nemu máte z jej pera, čo nechala minule na stole. Môžete si tiež pozrieť maily vo Vidicovom počítači, pero s kódom k počítaču ste mu minule ukradli z vrecka. Takto získate dodatočné informácie. Potom si ľahnite spať do svojej postele. Keď sa preberiete, opäť sa uložte do stroja.
V Masayfe ste opäť povýšený a získavate naviac vrhacie nože a lepšie ovládanie meča.Časť 6


Jeruzalem (Middle District)

7 Rozhľadní, 6 civilov v ohrození.

Pátranie
1. Zastrašovanie v centre. Zamerajte sa na chlapíka a keď odíde, tak ho sledujte a zbite. Povie vám, že Robert chce len mier, hoci na to ide silou. Chce to dokázať na pohrebe Addina.
2. Informátor na juhovýchode. Musíte sa v časovom limite dostať za druhým informátorom severnejšie. Dostanete mapu s rozmiestnením stráží a pozíciou Roberta.
3. Informátor v centre. V časovom limite zabite päť označených vojakov bez vyvolania poplachu. Zato vám poradí, aby ste sa nepokúšali bojovať so všetkými Robertovými vojakmi naraz, pretože sú veľmi skúsení. Dostanete mapku s vhodnými pozíciami.
4. Kradnutie na severovýchode. Zamerajte sa na križiaka a vojaka v komplexe. Potom vojaka okradnite a získate mapu s rozmiestnením stráží na pohrebe Majd Addina.
5. Informátor na západe. Zabite v časovom limite štyroch lučištníkov. Opäť sú vhod vrhacie nože. Za odmenu vám poradí využiť učencov na prešmyknutie sa na pohreb.
6. Špehovanie na severozápade. Len si vypočujte rozhovor troch mužov, no nezistíte nič viac, než že Robert sa chystá usporiadať pohreb.

Robert de Sable
Keď skončíte s prieskumom, vráťte sa do kancelárie bratstva po povolenie na vraždu. Zájdite potom k cintorínu. Nenápadne vylezte na budovy pri múre cintorína a dostaňte sa naň, vchody sú totiž strážené. Zájdite k davu a sledujte pohreb. Po scénke vás napadnú templári a vojaci. Tentokrát musíte bojovať. Samozrejme nemusíte hneď a naraz, môžete sa presunúť ďalej, pár ich zabiť a zase sa stiahnuť. Keď ich pobijete, zostáva vám stále hlavný templár v čiernej prilbe. Toho normálne nezabijete. Zhoďte ho na zem, či už pri boji, alebo ho chyťte a hoďte. Keď je na zemi, rýchlo si zmeňte zbraň za skrytú čepeľ a skočte na neho. Zistíte však, že to nie je Robert. Po rozhovore s podvodníčkou sa vráťte do kancelárie bratstva.
Musíte do Arsufu. Po rozhovore sa vydajte k bráne von z mesta. Za bránou si vezmite koňa a vyrazte do oblasti Kingdoom. V kráľovstve pokračujte do časti Arsuf. Je pri meste Acre. Keď vstúpite do tej oblasti, tak sa len prosto prebojujte celou cestou cez hromadu nepriateľov až na koniec, kde stretnete Roberta a kráľa Richarda. Richard vám umožní čestný súboj, teda vy sám a Robert a jeho muži. Porazte ich a napokon príde sám Robert. Toho porazte rovnako, ako falošného Roberta v meste, teda zhoďte ho na zem a bodnite skrytou čepeľou. Nejde to samozrejme tak ľahko, ako je to napísané, má pri sebe najsilnejších rytierov a musíte ich dostať všetkých naraz bez uloženia pozície. Keď vyhráte, pohovoríte si s kráľom Richardom a vraciate sa naspäť do laboratória.

Vlajky a templári

Mapa

1. (obr) Na južnej hranici medzi touto a susednou štvrťou. Neďaleko brány z mesta je na streche drevený stĺp s vlajkou.
2. (obr) Severozápadne od vlajky 1. Za cintorínom pri rohu budovy oproti vozu so senom.
3. (obr) Od vlajky 2 postupujte na sever popri západnej hradbe. V malej záhradke s palmami nájdete vlajku.
4. (obr) Pokračujte na sever a zahnite do prvej uličky napravo. Tam je v rohu na stole vlajka.
5. (obr) Východne od vlajky 4 je veľký palác. Na plochej časti strechy poniže jeho vrchnej časti je vlajka.
6. (obr) Južne od vlajky 5, na podobnom mieste, v rámci toho istého paláca. Poniže vlajky 5 a 6 je námestie, kde bol (je) chlapík, ktorého ste mohli v rámci pátrania zastrašovať.
7. (obr) Od paláca s vlajkami 5 a 6 pokračujte na východ, vybehnite hore schodmi do ulice a tam medzi budovami na úložnej plošine s krabicami za zábradlím je vlajka.
8. (obr) Ulicou medzi vlajkou 7 a palácom choďte na sever na rázcestie. Nad rázcestím je na drevenej strieške.
9. (obr) Na spojovacom oblúku domov nad ulicou, povyše vlajky 8 pri rázcestí ulíc.
10. (obr) Prejdite na strechu severnej budovy, pri vlajke 9, pokračujte na východ a na ľavej, severnej strane budovy je na drevenej plošine.
11. (obr) Vráťte sa opäť na južnú stranu budovy a pokračujte na východ. Na balkóne pri konci ulice je vlajka.
12. (obr) Dajte sa na juh a pri schodoch ulice je na terase s rebríkom vlajka.
13. (obr) Vylezte po rebríku pri vlajke 12 na strechu. Na druhej strane budovy je na námestí fontána, na ktorej je vlajka.
14. (obr) Na námestí je budova so zlatou kopulou. Na streche jej nižšej časti je vlajka.
15. (obr) Na streche vysokej budovy juhozápadne od budovy s vlajkou 14.
16. (obr) Na balkóne pod budovou, na ktorej je vlajka 15. Poniže sú schody vedúce nadol od budovy.
17. (obr) Za budovou s vlajkou 15 je dvojo schodov vedúcich nižšie. Za prvým radom schodov je malý múrik a v ulici za ním je na voze s krabicami vlajka.
18. (obr) Od vlajky 10 prejdite cez ulicu o budovu vyššie. Na rovnej streche je malá vežička a na nej vlajka.
19. (obr) Prejdite o dve budovy na sever, cez dve ulice a tam v rohu budovy pri stolíku a malom múriku je vlajka.
20. (obr) Na východnej hranici so susednou štvrťou, priamo východne od vlajky 19. Tam na drevenej streche pri nejakých krabiciach.
21. (obr) Od vlajky 19 vo vedľajšej ulici na východ, na drevenej plošine pri rebríku.
22. (obr) Na streche budovy povyše vlajky 21, na druhej strane ulice.
23. (obr) Západne od vlajok 19 a 22 je uzavretý komplex. Vnútri na bočnej strieške nad dvorom je vlajka.
24. (obr) Pri hradbách severne od budovy s vlajkou 23, na malej vežičke.
25. (obr) Na bočnej strane budovy, na ktorej je vlajka 24, pri hradbe je drevená plošina s vlajkou.
26. (obr) Južne od budovy s vlajkou 23 vylezte na prvý rad budov a na terase smerom na juh, za zábradlím je vlajka.
27. (obr) Pod budovou s vlajkou 26 je križovatka. Na budove pri bráne je strieška, na ktorej je vlajka.
28. (obr) Na streche budovy pri západnej bráne vedúcej z mesta, na balkóne za zábradlím. Stačí postupovať po strechách na západ od vlajky 27.
29. (obr) Naľavo od západnej brány vedúcej z mesta, na malom napájadle.
30. (obr) Pokračujte na sever popri hradbe a prejdite nad schody, ktoré sú strážené. Nad schodmi je voz so senom a v rohu pri hradbe je vlajka na malom drevenom podstavci.
31. (obr) Napravo od vlajky 30, smerom na východ. Na streche pri vás je Templár 3 a pod ním na ulici pri schodoch je vlajka.
32. (obr) Od vlajky 31 a od Templára 3 choďte popri hradbe na sever. V rohu je na budove drevená plošina s vlajkou.
33. (obr) Od vlajky 32 už len pokračujte popri hradbe na západ. Na konci je na streche budovy pod hradbou posledná vlajka.
T1. (obr) V centrálnej oblasti, v uličke medzi vlajkami 9 a 11.
T2. (obr) V južnej časti, pri hranici so susednou štvrťou poniže vlajok 15 až 17.
T3. (obr) V severozápadnej časti, na streche pred stráženou časťou. Nad vlajkou 31.


Abstergo

Keď Vidic odíde, pohovorte si s Lucy. Potom sa vráťte do svojej izby. Kódom si znova otvorte dvere a Lucy je preč. Ak ste to nespravili predtým, prezrite si maily v počítači Lucy a Vidica. V nich získate kód ku konferenčnej miestnosti. Po prvýkrát sa tam dostanete. Vstúpte do nej. Je v nej len jeden počítač a v ňom jeden e-mail. Prečítajte si ho, aby ste sa zas dozvedeli niečo naviac. Potom sa vráťte do svojej izby a ľahnite si spať. Keď vás ráno zobudia, tak si len poslušne ľahnite do stroja.Časť 7


Masayf

Vaším posledným cieľom je váš majster, Al Mualim. Vybehnite pod vašu pevnosť a tam vás čaká skupina vašich bývalých bratov. Zabite ich. Objaví sa spojenec Malik. Po rozhovore prejdite do pevnosti a ňou do záhrady vzadu. Tam vás čakajú všetky vaše ciele. Zabite ich. Vhodné sa mi tu zdalo proste utekať a občas niekoho z nich chytiť, hodiť na zem a zabiť skrytou čepeľou. Takto to ide celkom bezpečne. Keď ich všetkých zabijete, objavia sa klony vášho majstra. Bojujte, no tu už to tak ľahké nebude a musíte sa len kryť a likvidovať ich counter killom s mečom.
Napokon vám čelí už len on sám. Seknite ho a prídete o všetky životy. Teraz je tá ťažká časť, jedna rana a je po vás. Zmizne a musíte ho hľadať. Bude sa objavovať v rôznych častiach záhrady. Vždy, keď k nemu prídete, čaká vás zápas, kde sa však zasadí len jedna rana. Ak najprv začnete sekať, trochu života sa vám obnoví, ak sa len bránite, tak ste stále na nule. Zasaďte mu ranu (je jedno či priamu, alebo pri vykrývaní) a on zas zmizne a zas ho musíte hľadať. Takto ho nájdite párkrát a vždy ho trafte. Napokon už spolu bojujete priamo. Zhoďte ho na zem a bodnite skrytou čepeľou.


Abstergo

Keď sa preberiete, už len sledujte záverečný rozhovor Vidica a Lucy s ich šéfom, ktorý vás chce nechať, zabiť, no ešte si vás na chvíľu ponechajú. Keď Lucy a Vidic odídu, môžete použiť svoj pohľad v prvej osobe a zistíte, že ste získali orlí zrak Altaira a uvidíte na podlahe a stenách rozličné nápisy. Pozrite si hlavne nápis na stene nad vašou posteľou, čím ukončíte hru a spustíte titulky. Po titulkoch ešte môžete pokračovať a chodiť do animusu, ak si chcete zahrať znova niektoré pasáže a pozbierať všetky vlajky, ak ste tak už neurobili.
Nápisy v miestnostiach zanechal predošlý pokusný subjekt, chudák subjekt šestnásť. V štvorci sa píše „Artefakty poslané do nebies, aby ovládli všetky národy, aby sme sa podriadili a skrytá krížová výprava im nepomôže“ (Artefats sent to the skies to control all nations to make us obey a hiddne crusade do not help them). V trojuholníku stojí „Vytrhli mi dušu a spravili z nej svoju, ja som si vytrhol telo, aby som ti ukázal, kde som to videl“ (They drained my soul and made it theirs I drained my body to show you where I saw it). Nájdete tu kresby kolibríka, opice, pavúka a pyramídy, o čom som čítal v nejakom rozhovore, že by to mohlo naznačovať niečo z ďalšieho dielu, Mayskú kultúru. Takže ste zistili, že tajní Templári (Abstergo) chcú ovládnuť svet, Lucy je agentka (zrejme vrahov) a vy ste chudák, čo sa do toho zamotal. Nič viac a čakať na druhý diel, ktorý dúfajme bude lepší. Je fakt, že pohyb po prostredí a aj samotné prostredie boli navrhnuté priam dokonale. No nič to nemení na fakte, že celá hra bola až príliš lineárna, stereotypná, úlohy boli opakujúce sa, nenápadité (stále len kradnutie listov, aspoň predmet mohli zmeniť), nulová interaktivita s prostredím, z voliteľných úloh je k dispozícii akurát nudné hľadanie vlajok a ten záver je tiež o ničom. Celkovo mi tá hra príde ako lepší priemer (skvelé pohyby + prostredie - sklamanie = priemer), ktorý má veľmi nevyužitý potenciál.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Problem

(martin5153, 7. 7. 2012 18:25)

cast 6 robert de sable
co mam zmacknut aby sem ho bodnul cepeli???

 

 

Portrét


Poslední fotografie


alpha

ahpla,ateb,atlec,

Mail listArchiv

Kalendář
<< březen / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 18441
Měsíc: 274
Den: 5